CYBER
UBEZPIECZENIA

BUSINESS

INTERRUPTION

Pokrycie kosztów przestoju firmy w wyniku ataku, w tym utraconego zysku

Pokrycie kosztów wznowienia działalności firmy

  1. Zmniejszenie zysku w wyniku zakłócenia działalności

Zmniejszenie wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku operacyjnego,  po  stosownym uwzględnieniu wszystkich obciążeń o charakterze stałym (fixed charge) w okresie odszkodowawczym.

  1. Koszty wznowienia działalności

Uzasadnione i niezbędne koszty usunięcia złośliwego oprogramowania z systemu komputerowego,  koszty  zrekonstruowania  danych,  koszty  ograniczenia  szkód  związanych  z  zakłóceniem  działalności lub koszty ustalenia i naprawienia błędu programistycznego, koszty korzystania ze sprzętu najętego lub używanego na podstawie umowy leasingu; koszty  wdrożenia zastępczych metod działania zgodnie z planem zachowania ciągłości działania  (business continuity plan); koszty pozyskania zewnętrznych usługodawców; podwyższone koszty robocizny.

www.cyberbroker.pl