CYBER
UBEZPIECZENIA

CYBER

& CRIME

Pokrycie kosztów związanych ukierunkowanymi atakami hakerskimi, złośliwym oprogramowaniem, atakami DDOS, błędem programistycznym, błędami pracowników

Pokrycie kosztów wymuszeń hakerskich

Pokrycie kosztów odtworzenia systemu i danych

Pokrycie kosztów usług prawnych, specjalistów z zakresu informatyki śledczej, public relations oraz innych biegłych

ZAGROŻENIA I KOSZTY ZWIĄZANE Z CYBER PRZESTĘPSTWEM OBJĘTE ZAKRESEM OCHRONY

Żądanie zapłaty odszkodowania o charakterze pieniężnym i roszczenia o charakterze niepieniężnym związane z postępowaniem cywilnym, arbitrażowym, postępowaniem regulacyjnym, w związku z zarzutem nie powstrzymania, nie zablokowania, nie wykrycia lub nie obronienia się przed skierowanym przeciw systemowi komputerowemu, nieuczciwy czyn polegający na wprowadzeniu, zmianie lub zniszczeniu danych bez fizycznego uszkodzenia systemu komputerowego , sprzętu telekomunikacyjnego lub infrastruktury złośliwym oprogramowaniem, atakiem hackerskim, atakiem Dos, nieuprawnionym użyciem, nieuprawnionym dostępem.

Koszty poniesione na zatrudnienie doradców w zakresie informatyki i public relations, koszty poniesione na zatrudnienie doradców prawnych oraz doradców ds. regulacyjnych, na zatrudnienie negocjatorów kryzysowych, koszty pozyskania usług zewnętrznych firm zajmujących się informatyką śledczą, koszty kwoty wymuszeń.

Uzasadnione i niezbędne koszty usunięcia złośliwego oprogramowania z systemu komputerowego, koszty zrekonstruowania danych, koszty ograniczenia szkód związanych z zakłóceniem działalności lub koszty ustalenia i naprawienia błędu programistycznego, koszty korzystania ze sprzętu najętego lub używanego na podstawie umowy leasingu; koszty wdrożenia zastępczych metod działania zgodnie z planem zachowania ciągłości działania (business continuity plan); koszty pozyskania zewnętrznych usługodawców, podwyższone koszty robocizny; koszty poniesione na aktualizacje i innego rodzaju usprawnienia środków kontroli, regulaminów i procedur dotyczących ochrony prywatności lub bezpieczeństwa sieci do poziomu przewyższającego poziom istniejący przed incydentem lub w celu uzyskania zgodności z przepisami o ochronie prywatności; koszty podatków, kar, grzywien, orzeczeń lub decyzji zobowiązujących do określonego działania lub zaniechania (injunctions) i sankcji, koszty wynagrodzeń, pensji, wewnętrznych kosztów operacyjnych oraz należnych opłat.

Oznacza szkodę wynikającą z następujących naruszeń: nieuzasadnionego zatrzymania, aresztowania lub uwięzienia; celowego wszczynania nieuzasadnionych postępowań; oszczerstwa, zniesławienia lub innego materiału o charakterze zniesławiającym lub dyskredytującym; publikacji lub wypowiedzi naruszających przysługujące jednostce prawo do prywatności; oraz nieuprawnionego najścia lub eksmisji lub innego naruszenia miru domowego związanej z naruszeniem bezpieczeństwa sieci.

Szkody wynikające z kradzieży środków pieniężnych lub papierów wartościowych związane z naruszeniem bezpieczeństwa sieci, zmianie lub zniszczeniu danych bez fizycznego uszkodzenia systemu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego, nieuprawnionym użyciem lub dostępem do systemu komputerowego przez osobę trzecią

www.cyberbroker.pl