CYBER
UBEZPIECZENIA

Czy wiesz, że kary RODO mogą sięgnąć 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego.

RODO

pokrycie roszczeń, kosztów i kar administracyjnych związanych z naruszeniem przepisów RODO

CYBER & CRIME

pokrycie roszczeń i kosztówwynikających z naruszenia bezpieczeństwa sieci i przestępstwa cybernetycznego

BUSINESS
INTERRUPTION

pokrycie straty zysku i kosztów związanych z przerwą w działalności

MEDIA ACTIVITIES

pokrycie roszczeń i kosztów z tytułu naruszeń związanych z działalnością medialną

Z PRODUKTAMI

www.cyberbroker.pl